Vrijdag 21 november Algemene Ledenvergadering

10 november 2014 20:45


Vrijdagavond 21 november 2014 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in het clubhuis van voetbalvereniging Eemboys. De kantine is geopend vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur zal de vergadering starten.

Convocatie

Aan de leden en donateurs van v.v.Eemboys.

Op vrijdag 21 November 2014 zal de jaarvergadering worden gehouden.

Locatie: Kantine v.v.Eemboys
Tijd: 19:30 uur (de kantine is vanaf 19:00 geopend)

 

AGENDA

1.Opening
2.Mededelingen
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
4.Jaarverslag 2013/2014
5.Finacieel verslag van de Penningmeester
6.Verslag van de Kascommissie
7.Verhoging Contributie
8.Vaststellen van de Begroting 2014/2015
9.Samenstelling Bestuur. Vertrekkende en nieuwe Kandidaten
10.Rondvraag
11.Sluiting

 
De Toegang en de besluitvorming zijn conform artikel 17 van de statuten.

Het bestuur heeft besloten om, alleen gedurende deze vergadering, donateurs dezelfde rechten te geven als leden. Een verzoek om kandidaatstelling als bestuurslid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Dit verzoek dient te worden ondersteund door de naam en handtekening van tenminste drie leden.

Bestuur v.v.Eemboys

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!