Belangrijk! Huisregels Eemboys

14 november 2014 0:30


Bekijk hier de huisregels van v.v. Eemboys

Handboek

 

Jaargang 2014 / 2015

 Inleiding

 

Dit handboekje is bedoeld om een ieder, waaronder spelers, ouders , gasten, vrijwilligers en derden van v.v. Eemboys te informeren over enkele algemene club- en voetbalaspecten om de normen en waarden van de club kenbaar te maken. Eemboys wilt hiermee een nadere aanzet geven tot een gezellig verenigingsleven waar leden, spelers, bezoekers en vrijwilligers zich in hun vrije tijd “thuis” voelen en blijven voelen. Basisafspraken kunnen daarbij uitkomst bieden.

 

De onderwerpen die in dit handboekje zijn terug te vinden, zijn van belang voor het goed functioneren van de vereniging, zowel op als buiten het veld en bij thuis- en uitwedstrijden. Om het verenigingsleven in goede banen te blijven leiden, dienen wij te zorgen voor heldere en eenvoudige basisregels waar iedereen op kan terugvallen tijdens het verblijf op Sportpark 'Ter Eem'.

Uiteindelijk gaat het erom, dat voor leden, spelers, vrijwilligers en een ieder die zich betrokken voelt bij v.v. Eemboys, hetzelfde sportklimaat wordt gecreëerd. Rekening houden met elkaar begint bij jezelf, maar het helpt als er richtlijnen en regels zijn om grenzen te bepalen.

 

Indien er na het lezen van dit handboekje nog vragen en/of opmerking en aanmerkingen zijn, kan er via de website contact worden gezocht met de betreffende afdeling van v.v. Eemboys. Via het item “Clubinfo” op www.eemboys.nl, kunt u kiezen voor “Heeft u een vraag” en vervolgens de juiste afdeling selecteren. Mocht u een persoonlijk gesprek willen met één van de bestuursleden, is dit ten alle tijden mogelijk.

 

Wij verzoeken een ieder dit naslagwerkje aandachtig door te lezen en te bewaren. Daarnaast wensen wij je een fijne tijd toe bij v.v. Eemboys te Baarn. Met een klein beetje inzet, sportiviteit en discipline van alle betrokkenen, kunnen wij samen een mooie tijd beleven bij v.v. Eemboys.

 

Namens het Bestuur van v.v. Eemboys

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Deel 1: Spelers                                                                                                         
Aanmelding / Op tijd / Afzeggen / Afgelastingen / Trainen /
Douchen / Kleding / Wassen / Schorsingen / Boetes /
Kleedkamers / Waardevolle spullen / Fietsen en Scooters /
Normen en Waarden / Wangedrag / Taalgebruik

Deel 2: Trainers en Leiders                                                                                       
Afgelastingen / Spelmateriaal / Kleedkamers / Oefenstof /
Invullen wedstrijdformulier / Vervoer naar uitwedstrijden /
Wangedrag / Wedstrijdverslagen / Lidmaatschap KNVB

Deel 3: Ouders                                                                                                         
Langs de lijn / Vervoer naar uitwedstrijden / Wassen

Deel 4: Inzet als Vrijwilliger                                                                                    

 

 

 

 

Deel 1:            Spelers

 

Aanmelding
Vrienden, collega's of spelers die elders voetballen en een nieuwe uitdaging willen aangaan, iedereen is welkom bij v.v. Eemboys. Het geslacht, de leeftijd of religie speelt bij de acceptatie van een nieuw lid geen enkele rol.


Hoe kunnen leden zich aanmelden?
Op www.eemboys.nl onder het kopje “Lidmaatschap”, kan er worden gekozen voor “Lid worden”.

Bij aanname van jeugdleden t/m 12 jaar, verwachten wij de ouders of wettelijke vertegenwoordigers  voor een kennismakingsgesprek.

 

Op tijd
Spelers moeten op tijd aanwezig zijn voor trainingen en wedstrijden. Op de website staat het wekelijkse programma vermeld met de tijden. Het voetbalprogramma, zowel thuis als uit, is krap gepland om de voetbalvelden optimaal te benutten. Voetbal is een teamsport, waardoor het van groot belang is dat iedereen op tijd aanwezig is, vooral op wedstrijddagen.
Als een speler te laat op het veld verschijnt, dient hij zich eerst te melden bij de trainer of leider van zijn team. De leiding bepaalt wat er gaat gebeuren, voorbeelden zijn: starten als wisselspeler, de wedstrijd helemaal niet spelen of een mindere straf; de kleedkamer schoonmaken, etc.

Natuurlijk geldt dit niet, wanneer een speler dit vooraf heeft gemeld of netjes heeft afgezegd.Afzeggen
Afzeggen voor de training doet men rechtstreeks bij de eigen trainer. Doe dit ruim, minimaal 1 uur voor aanvang, zodat de trainer daarop kan inspelen met het voorbereiden van trainingsoefeningen en de bijbehorende materialen.

Indien een speler is genoodzaakt om een wedstrijd, om welke reden dan ook, aan zich voorbij te laten gaan, meldt dit dan de avond voor de wedstrijddag bij de trainer of leider. Bij andere mensen afmelden heeft geen zin. Netjes afmelden voorkomt wachten en bellen voor de wedstrijd biedt de mogelijkheid om eventueel een vervangende speler op te roepen. Spelers melden zich bij voorkeur zelf af.

 

Afgelastingen
Informatie over afgelastingen is terug te vinden via de NPO-teletekst pagina 603, KNVB District West-1 en via de website www.eemboys.nl. Eventueel kan op zaterdag de kantine worden gebeld: 035-5422590.

Denk nooit: De wedstrijd zal wel niet doorgaan, want bij afgelastingen kan het zijn dat er een vervangend programma wordt georganiseerd.
Op trainingsdagen verlopen de afgelastingen via de trainer. Probeer het bellen naar trainers of andere vrijwilligers te beperken, indien andere bronnen beschikbaar zijn.

Indien spelers zich niet (tijdig) afmelden, bepaalt de trainer of leider de strafmaat.

 

Trainen
Elke speler traint met zijn eigen team onder leiding van een trainer, die tevens zorgt voor het trainingsmateriaal. Spelers mogen zelf geen ballen, hesjes en dergelijken pakken uit het materiaalhok. Tijdens de trainingen staan conditie, tactiek, techniek en plezier centraal. Spelers mogen voor een training niet rond of op de velden spelen en andere trainingen verstoren. Zij die zich hier niet aan houden, worden door de trainer bestraft.

 

Douchen
Als vereniging stellen wij het verplicht om na de training c.q. wedstrijd te douchen. Vanuit een hygienisch oogpunt is dit zeker verantwoord. Spelers die niet mogen of kunnen douchen dienen dit bij de leider of trainer te melden. Voor jeugdspelers moeten de ouders dit aan de teamleiding (mondeling of schriftelijk) bevestigen. Het dragen van doucheslippers is altijd aan te raden.

 

Kleding
Wedstrijden worden in clubkleding gespeeld. Clubkleding wordt iedere wedstrijd uitgedeeld en daarna weer ingenomen. Middels een schema worden de wasbeurten per speler bepaalt (zie verder Wassen). Voor selectiespelers geldt geen wasschema, omdat er een centrale wasregeling is. Er zijn geen kosten aan de clubkleding verbonden.
Het officiele tenue is een blauw-wit gestreept shirt met daarop een sponsorlogo, blauwe broek en blauwe kousen. Tijdens de wedstrijd draagt men het wedstrijdshirt in de broek. Kousen mogen niet middels tape of plakband opgehouden worden, omdat bij verwijdering de kousen kapot gaan of er plakresten achterblijven. In de handel zijn banden met klitbevestiging te koop; de zogenoemde “kousophouders”. Voetbalschoenen, scheenbeschermers en een tas dient de speler zelf aan te schaffen.

 

Trainingspakken die spelers ontvangen van de club zijn in bruikleen. Bij een uit- of overschrijving van de club, dient alle ontvangen kleding te worden ingeleverd.

 

Wassen
Tenues worden per team na gebruik gewassen en voor de volgende wedstrijd weer schoon en droog ingeleverd. De leiding maakt een wasschema per speler en houdt dit bij, zodat iedere speler even vaak de was dient te doen gedurende het seizoen. Hoe de vaak erg zware spelerstas thuiskomt, regelt de speler zelf. Het kan voor de speler erg gevaarlijk zijn de grote tas mee te nemen op de fiets, waardoor een dringend verzoek om de tas op te laten halen door de ouders, noodzakelijk is. Tevens het verzoek, om de tas thuis direct leeg te halen. De vaak natte kleding kan gaan schimmelen of kunnen “weervlekken” de kleding aantasten. Let op de wasvoorschriften; bij nalatigheid kan de club eventuele schade verhalen op diegene die gewassen heeft.

 

Schorsingen
Het ontvangen van kaarten kan tijdens de jeugd al voorkomen, maar is in het seniorenvoetbal helaas vaak al vanzelfsprekend. Spelers worden door de KNVB schriftelijk op de hoogte gesteld van een schorsing. Hierin staat vermeld wanneer de overtreding is gemaakt die tot een schorsing heeft geleid, voor hoeveel wedstrijden en wanneer deze ingaat.
Ook kan de vereniging zelf een schorsing opleggen. Dit zal in overleg met de betrokken speler en leider geschieden en aan de KNVB worden doorgegeven, indien noodzakelijk.

 

Boetes
Door de KNVB opgelegde boetes moeten spelers zelf betalen. Men ontvangt hiertoe een bief van de KNVB met de instructies. Indien mocht blijken dat de boete niet wordt betaalt, mag de speler niet spelen totdat deze wel is voldaan. Ook kan aan teams een boete worden opgelegd wegens het staken van een wedstrijd of als team niet komen opdagen bij de tegenstander. De leider is in zo een dergelijke situatie genoodzaakt het te betalen bedrag te innen bij de spelers en dit af te dragen aan de penningmeester van v.v. Eemboys.

 

 

Kleedkamers
Het hoeft hier niet stil te zijn, maar schreeuwen is niet de bedoeling. Wij houden rekening met de teams in andere kleedkamers, waar ook onder andere de opstellingen van de teams worden doorgenomen.
Voor en na het voetballen, wordt er als team omgekleed. Bij de jongste teams t/m de E-pupillen, mogen de ouders van spelers helpen bij het omkleden. Wilt de leiding even alleen zijn met zijn pupillen om een wedstrijdbespreking te houden, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt. Behalve spelers en begeleiding, zijn de kleedkamers niet toegankelijk voor onbevoegden. Meldt ongewenst bezoek direct bij de leiding of aanwezig kader. Ruim de kleedkamer na de wedstrijd op en laat deze schoon achter. De leiding dient erop toe te zien dat dit gebeurt en is organisatorisch verantwoordelijk.

Waardevolle spullen
“Voorkomen is beter dan genezen”: Neem zo min mogelijk kostbaarheden mee (geld, horloges, sieraden, mobieltjes, etc.). Kleedkamers blijven tijdens uitwedstrijden vaak open, terwijl bij thuiswedstrijden op Sportpark 'Ter Eem' de kleedkamer vaak op slot gaan. Eemboys voelt zich echter niet aansprakelijk voor gestolen of verdwenen eigendommen.

 

Kantine
De kantine is het centrale en gezellige punt om met elkaar te praten, te verzamelen, te eten en drinken of op zijn tijd een feestje te organiseren. Over dit laatste vinden publicaties plaats in de agenda op de website en via affiches in de Eemboys kantine.
De kantine is bedoeld voor leden en bezoekers, wordt gerund door vrijwilligers en mag niet aan derden worden verhuurd. Wettelijk zijn wij verplicht een alcoholreglement te hebben. Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt noch gedronken. De barvrijwilligers volgen hier de regels, dus maak het hen niet onnodig moeilijk!
Naast het alcoholreglement is roken in het clubgebouw verboden en wordt er tijdens thuiswedstrijden bier geschonken in plastic glazen. Om de vrijwilligers te ontlasten, worden leden verzocht de eigen rommel op te ruimen en het legen glaswerk naar de bar te brengen. Op deze manier blijft het leuk voor allemaal, want ook de fantastische vrijwilligers moeten er plezier in blijven houden. Zij doen het belangeloos voor de club.

 

Fietsen en Scooters
Alle tweewielers dienen in of naast de daarvoor bestemde rekken aan de zij- en achterkant van de kleedkamers te worden geplaatst. Hiermee blijft de toegankelijkheid van zowel de kleedkamers als de kantine gewaarborgd en het voorkomt schade aan de tweewielers.

 

Normen en Waarden
Dit is een bestuursverantwoordelijkheid en zij dienen dit te bewaken. Soms moeten er vervelende besluiten genomen worden in overleg met de betrokkenen en leiding. Hoor en wederhoor maken deel uit van het beslissingsproces. Het bestuur is gemachtigd vergoedingen / schorsingen op te leggen en voorstellen te doen in de ledenvergadering tot verwijdering van leden.

 

Wangedrag
Als een speler wordt betrapt op wangedrag zoals vernieling, diefstal, bedreiging, discriminatie, ongeoorloofd of onverantwoord alcohol- of drugsgebruik, … dan neemt de vereniging maatregelen. Dit kan zijn: schadevergoeding, aangifte bij de politie, schorsing en zelfs verwijdering van de club. Ook kunnen andere taken, bijvoorbeeld velden rommel vrij maken, kleedkamers of kantine schoonmaken etc., worden opgelegd. Dit zal per geval worden beoordeeld.

Taalgebruik
Wij verwachten van onze spelers, leden en toeschouwers, om op een normale manier met elkaar te praten en om te gaan. Zowel in – als buiten het veld (voor, tijdens en na de wedstrijd / training) letten wij hier op. Schelden, vloeken, discriminerende uitspraken en dreigend taalgebruik accepteren wij van niemand en daar wordt tegen opgetreden.
Tijdens wedstrijden wordt er geluisterd naar de wedstrijdleiding en worden genomen beslissingen van de arbitrage en coaches geaccepteerd, ook als die naar de mening van een speler onjuist zijn. Alleen de aanvoerder of teamleiding mag in discussie gaan met de wedstrijdleiding, maar dit werkt meestal averechts.Deel 2: Trainers en LeidersAfgelastingen
Ieder team heeft minimaal één trainer, die soms ook leider of coach kan zijn. Als een training door slechte weersomstandigheden, ziekte of privé redenen niet door kan gaan, regel dan vervanging. Het bestuur kan eventueel helpen met het zoeken naar een vervangende oplossing, maar meldt dit tijdig.

Spelmateriaal
De trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het spelmateriaal dat zij meenemen tijdens een training. Het spelmateriaal is geborgen in het daarvoor bestemde hok. De trainer telt de meegenomen trainingsmaterialen en zorgt dat deze ook weer retour komen. Tijdens wedstrijden worden eveneens alle materialen beschikbaar gesteld aan de teams, zoals ballen, waterzakken, bidons en dergelijken.

Kleedkamers
De trainer is organisatorisch verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de kleedkamer na de trainingen en wedstrijden. Hiertoe kunnen spelers aangewezen worden om de boel even droog te trekken of aan te vegen.

 

Oefenstof
Indien er theoretische of praktische ondersteuning nodig is om de trainerskennis te verdiepen, meldt dit dan bij het bestuur of de betreffende commissie. Eventuele cursussen kunnen wij via de KNVB organiseren.

 

Invullen wedstrijdformulier
De trainer of leider vult voorafgaand aan de wedstrijd een wedstrijdformulier in, waar alle spelers middels hun spelerspas op worden vermeld. Ook de bond nummers worden daarbij genoteerd. Let erop dat de formulieren goed worden ingevuld. Ieder foutje of vakje dat niet is ingevuld kan de vereniging een boete opleveren.

 

Vervoer naar uitwedstrijden
Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer naar uitwedstrijden van het team. Wij verwachten dat, in overleg met ouders, een vervoerschema op basis van het programma wordt opgesteld. Tevens dient geregeld te worden wie er vervangt, indien iemand onverhoopt niet kan rijden.

 

Wangedrag
Indien een speler wangedrag vertoont, zie “Wangedrag onder Spelers” of zich in het veld niet kan beheersen, dient dit kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur, de commissie of het wedstrijdsecretariaat. Ook hier zullen passende maatregelen genomen worden.

 

Wedstrijdverslagen
Voor spelers is het leuk om een verslagje te lezen over de hoogte- of dieptepunten van hun wedstrijd. Wij verzoeken leiders van iedere wedstrijd een rapportage te verzorgen, ook al is die kort. De wedstrijdverslagen worden op de website getoond en zijn, indien de verslagen tijdig worden gemaakt, ook in de lokale krant leesbaar.

 

Lidmaatschap KNVB
Als leider verdient het aanbeveling om “werkend lid” te zijn van v.v. Eemboys. U bent daarmee KNVB-lid en verzekerd voor zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Kijk op www.eemboys.nl onder het kopje 'Contributie' voor de kosten hiervan. Wij melden alle leden aan bij de KNVB, die de club belast conform hun vastgestelde bijdragen.Deel 3: Ouders

 

Langs de lijn
Ouders zijn, vooral bij jongere spelers, erg belangrijk. Zij willen graag laten zien wat zij kunnen met een bal. Dat ouders emotioneel betrokken raken bij het wel en wee van hun kinderen op het veld is normaal, maar houdt het netjes. Langs de lijn verwachten wij positieve ouders en bezoekers die spelers aanmoedigen, maar verder geen “coachfunctie” hebben. Wij onthouden ons van “opzwepend” taalgebruik, vanwege het negatieve effect op de spelers, de club en de wedstrijdleiding. De teamleiding geeft aanwijzingen, hetgeen duidelijkheid voor de spelers schept. Het is verwarrend voor een speler, en vervelend voor de leider, als de leider roept: “Naar voren!” en u als ouder: “Blijf op je plaats!”. Opbouwende kritiek is niet erg. Maar kritiek op het verkeerde moment, bijvoorbeeld vlak voor- of tijdens een wedstrijd, komt verkeerd over ook al is het goed bedoeld.
Ga tijdens een wedstrijd niet naar de teamleiding, maar neem de teamleiding, indien gewenst, na de wedstrijd even apart en praat er over. De teamleiding is verantwoordelijk voor de opstelling en bepalen wie en hoe gespeeld wordt. Meestal zijn er reserve spelers en om uiteenlopende wedstrijden beginnen spelers op de bank. Principe blijft, dat de leiders alle spelers zullen laten spelen als het kan. Kortom, voor- en tijdens wedstrijden, geen commentaar.
Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens een training de trainer even aantikken voor bijvoorbeeld informatie. Doe dit het liefst na de training of op een afgesproken tijdstip. Als ouders problemen hebben met een trainer / leider of kritiek hebben op hun werkwijze en er kan met hen niet over worden gesproken, meldt dit dan bij het bestuur.
Voor de arbitrage (scheids- en grensrechters) is het onplezierig om door omstanders luidkeels bekritiseerd, laat staan uitgescholden, te worden. Wedstrijdleiding is mensenwerk en fouten worden gemaakt. Bij jeugdwedstrijden zijn dit voornamelijk vrijwilligers, die in hun vrije tijd de moeite nemen om uw kind te laten voetballen. Alleen de teamleiding en de aanvoerder mogen proberen een beslissing aan te vechten bij de arbitrage. Tijdens de wedstrijden worden ouders en toeschouwers verzocht achter het hekwerk plaats te nemen. Bij selectieteams is het zelfs zo dat de scheidsrechter de wedstrijd pas mag laten beginnen als als het publiek achter de omheining staat.

 

Vervoer naar uitwedstrijden
Gedurende het voetbalseizoen zullen alle teams hun tegenstander ontvangen, maar ook moeten bezoeken. Voor het bezoeken en spelen van uitwedstrijden is er vervoer nodig. Een groot probleem hierbij is het vrijwillig meerijden door ouders. Zoals eerder vermeld, stelt de leider een rijschema op en maakt afspraken over vervanging, etc. Indien er te weinig vervoer is, zal er gekeken worden naar een andere oplossing, zoals vervoer per trein of fiets. Mocht er helemaal geen oplossing zijn, kan de uitwedstrijd geen doorgang vinden met alle gevolgen van dien. Denkt u eraan dat v.v. Eemboys daardoor een fikse boete krijgt opgelegd door de KNVB. Het komt helaas voor dat veelal hetzelfde kleine groepje ouders moet rijden en hiermee wordt hun inzet een wekelijkse verplichting om uw kind te laten voetballen. De goeden lijden derhalve onder de kwaden, wat niet de bedoeling is. Het weinige dat de vereniging van u, als ouder of vertegenwoordiger, vraagt dient nagekomen te worden. Het is aan de teamleiding hier strikt mee om te gaan en het te organiseren.

 

Wassen
Zoals eerder beschreven maakt de leiding, behalve het selectieteam, een wasschema voor gedragen kleding en houdt dit organisatorisch bij. Grof gerekend moet u 2x per seizoen de kleding wassen, maar is afhankelijk van het te spelen aantal wedstrijden, toernooien etc. Zie verder het kopje “Wassen onder Spelers”. De vereniging v.v. Eemboys stelt weinig voorwaarden aan ouders, maar het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van wedstrijdkleding zijn twee zaken waarbij een dwingend beroep wordt gedaan op verantwoordelijkheden.

 

Deel 4: Inzet als Vrijwilliger

 

Behalve inzet (vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van de tenues) stelt Eemboys geen eisen om de vereniging te ondersteunen met vrijwilligerswerk. Het is echter zo dat wij als club nog altijd licht groeien en er steeds meer vrijwilligers nodig zijn om zo nu en dan een aantal taken op zich te nemen. Er is een groep vrijwilligers die erg druk zijn met de vereniging en er soms zelfs een dagtaak aan hebben om de vereniging in goede banen te leiden. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de vereniging, zodoende een oproep naar alle ouders of leden zelf die vrijwillig iets willen betekenen voor Eemboys. Vele handen maken licht werk is het spreekwoord dat luidt. Met die vele handen, kosten de taken ook de minste tijd.

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie, want een vereniging draait nu eenmaal op vrijwilligers en een aantal regels om de club draaiende te houden. Indien er nog vragen zijn, laat het ons weten!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!