Kaarten / Schorsingen

Sancties

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. 

Kosten voor gele en rode kaarten worden doorbelast

Spelers of (kader)leden die een kaart voor, tijdens of na de wedstrijd hebben ontvangen, dienen de boetes m.b.t. gele en rode kaarten, zelf te financieren. Hierbij wordt door het bestuur geen uitzondering gemaakt.

Met ingang van het seizoen 2013-2014 zal een nieuwe regeling gelden voor gele kaarten. Dan zal een eerste gele kaart een tijdstraf opleveren van 10 minuten. Dit is van toepassing bij m.n. de B-categorie elftallen. Dit zijn lagere elftallen bij zowel de jeugd als senioren.

Kosten registraties en directe straffen

Per categorie worden de registraties afzonderlijk opgesteld. 

SeniorenAdministratiekosten

De eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de derde registratie

€ 14,10 (gele kaart)

Vanaf de vierde registratie elke registratie

€ 22,30 (vanaf 4e gele kaart)

Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd

€ 22,30 (rode kaart, direct of na 2x geel)

Junioren en pupillen

Administratiekosten

De eerste registratie, alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de derde registratie

€ 6,40 (gele kaart)

Vanaf de vierde registratie elke registratie

€ 12,70 (vanaf 4e gele kaart)

Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd

€ 12,70 (rode kaart, direct of na 2x geel)Procedure boetes

Gele kaarten
Spelers c.q. (kader)leden die een gele kaart ontvangen, krijgen een KNVB-boete van € 14,10 (jeugd € 6,40). Deze boete wordt door v.v. Eemboys bij de speler c.q. (kader)lid geïnd. Na de vierde gele kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Hierna volgt bij iedere nieuwe gele kaart direct een wedstrijd schorsing. Vanaf de vierde gele kaart in een seizoen (de 5e gele kaart dus) is de boete € 22,30 per kaart (jeugd € 12,70).

Rode kaarten
Spelers c.q. (kader)leden die een directe rode kaart ontvangen(niet bij 2x geel), krijgen een KNVB-boete van € 22,30 (jeugd € 12,70). Deze boete wordt door v.v. Eemboys bij de speler c.q. (kader)lid geïnd. Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf.


De regeling heeft betrekking op

  1. Alle wedstrijden; competitie, beker en vriendschappelijk.
  2. Alle (niet)spelende leden van v.v. Eemboys
  3. De restitutie heeft betrekking op zowel de boete als administratieve kosten die voortvloeit uit bezwaar- en beroepsprocedure n.a.v. een tuchtzaak (staken en rode kaarten etc.).
  4. De restitutie dient door het lid betaald worden binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijke uitspraak van de KNVB en schriftelijke bevestiging door KNVB van ontvangen kaart.
  5. Boete wordt via een brief bekend gemaakt aan het betreffende lid, met het verzoek z.s.m. de boete te voldoen aan v.v. Eemboys.

    Bij een overschrijving naar een andere vereniging moet de eventueel nog openstaande vordering worden betaald voordat de overschrijving wordt verleend.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!